FRUKTTRE

Type:Eple - 4 Sidereple (bitter - sweet)
Namn:Yarlington Mill M9, A2
Salgsstørrelse:2 års 7,5l co
Blomstringstid:Sein
Sjukdomar:Kan få litt skurv
Modning/Brukstid:Oktober
Fruktstorleik:Små eple med bleikgrøn farge og purpur solside
Fruktkvalitet:Lite utprega sukker og låg tannin
Anna info:Moderat avling
På lager:
Pris:490