FRUKTTRE

Type:Eple - 1 Tidleg
Namn:Gyllenkroks Astrakan A2
Salgsstørrelse:2års 7,5l co
Blomstringstid:Middels til tidleg
Pollinering:Annan sort med same blomstringstid
Modning/Brukstid:August - September
Fruktstorleik:Raud
Fruktkvalitet:
Pris:450