TRE

Type:Hengjeselje
Namn:Salix caprea 'Kilmarnock'
Vekseform:1,5-2m.Hengjande greiner

Salgsstørrelse:Stammehøgd 120cm
Hardførheit:H6
Vekstforhold:Nøysam.Egna for store krukker
Pris:0