TRE

Type:Japankirsebær.(Hengjekirsebær)
Namn:Prunus serrulata Kiku - Shidare Sakura'
Vekseform:Hengjande greiner frå poda stamme

Salgsstørrelse:Stammehøgd 125cm
Blomstringstid:Mai
Blomsterfarge:Rosa. Store og tett fylte
Hardførheit:H4-5
Pris:790