TRE

Type:Hengebjørk
Namn:Betula pendula 'Youngii'
Vekseform:5-10m.Sterkt hengjande hovud- og smågreiner

Salgsstørrelse:200-250cm co
Hardførheit:H6
Vekstforhold:Varm plass. Gjerne næringsfattig jord
På lager:
Pris:720