SMÅ TRE (til krukker)

Type:Japankirsebær
Namn:Prunus serulata 'Shimidsu'
Vekseform:Vaseform med hengjande greiner

Salgsstørrelse:Stammehøgd 80cm
Blomstringstid:Mai
Blomsterfarge:Kvit
Hardførheit:H4-5
Anna info:Synonym: Prunus serrulata 'Miyako'
På lager:
Pris:0