HEKKPLANTER

Type:Heggsøtmispel
Namn:Amelanchier alnifolia 'Alvdal'
Vekseform:2-3m.Tett opprett vekst

Salgsstørrelse:Buskkvalitet 3l co
Blomstringstid:Mai - juni
Blomsterfarge:Kvite, luktande i opprette klasar
Hardførheit:H8
Vekstforhold:Nøysam.
Pris:120