FRUKTTRE

Type:Pære - 2 Middels tidleg
Namn:Anna kvede Adams
Vekseform:Opprett

Salgsstørrelse:2 års 7,5l co
Pollinering:Broket Juli, Clara Frijs
Sjukdomar:Sterk
Hardførheit:H4
Modning/Brukstid:September-oktober
Fruktstorleik:Gulgrøn. Glatt skal
Fruktkvalitet:God til svært god
På lager:Utseld
Pris:0