FRUKTTRE

Type:Plomme - 1 Tidleg
Namn:Methley
Vekseform:Sterktveksande med brei kruneform

Salgsstørrelse:2 års 7,5l co
Pollinering:Delvis sjølvferil. First
Hardførheit:Mindre hardfør
Modning/Brukstid:Tidleg
Fruktstorleik:Raud. Farga fruktkjøtt. Middels stor til stor
Fruktkvalitet:Middels
Anna info:Ukjent opphav
På lager:Nei
Pris:490