NÅLETRE

Type:Einer - strandeiner 'Schlager'
Namn:Juniperus conferta 'Schlager'
Vekseform:0,3-0,4m. Nedliggjande greiner og teppeform

Bladverk,Greiner:Raudbrune greiner.Opprette skotspissar.
Salgsstørrelse:25-30cm
Hardførheit:H4
Vekstforhold:Solrik plass med sandholdig, godt drenert jord
På lager:Nei
Pris:0