NÅLETRE

Type:Kryptomeria 'Rasen'
Namn:Cryptomeria japonica 'Rasen'
Vekseform:2m høg.Smal,opprettveksande

Bladverk,Greiner:Nåler med spiralforma vekst
Salgsstørrelse:30-40cm co
Hardførheit:H3
Anna info:Djup,leirhaldig nøytral til svakt sur jord.Skjerma mot kald vintertrekk
Pris:0