FRUKTTRE

Type:Plomme - 2 Middels tidleg
Namn:Althans
Vekseform:Kraftig vekst

Salgsstørrelse:2 års 7,5l co
Pollinering:Opal, Victoria
Modning/Brukstid:Middels tidleg
Fruktstorleik:Raudblå
Fruktkvalitet:Fast, søtt fruktkjøt. Noko utsett for sprekking
Anna info:Tysk opphav. 1860
Pris:490