ROSER

Type:Buskrose (Laksraud -100cm)
Namn:Dornrøschen
Vekseform:100cm

Salgsstørrelse:3 greiner co
Blomsterfarge:Laksraud - store fylte blomster
Lukt:Ja
Hardførheit:H6
Anna info:Remonterande
Pris:200