STAUDER

Type:Nøkketunge (guloransje - 100cm)
Namn:Ligularia dentata 'Othello'
Vekseform:100-120cm

Bladverk,Greiner:Store nyreforma raudlege blad
Blomstringstid:August - september
Blomsterfarge:Guloransje
Hardførheit:H7
Pris:130