TRE

Type:Tokyokirsebær
Namn:Prunus yedonensis 'Shidare-Youshino'
Vekseform:5-6m. Hengjande greiner

Salgsstørrelse:Stammehøgd 125cm
Blomsterfarge:Kvit blomst
Hardførheit:H4
Vekstforhold:Veldrenert jord
Pris:0