TRE

Type:Lønn - spisslønn 'Drummondii'
Namn:Acer platanoides 'Drummondi'
Vekseform:Mellomstort tre.Høgde 8-10m

Bladverk,Greiner:Lys grøne blad med lyse bladrender
Salgsstørrelse:Stammehøgd 125cm
Hardførheit:H5
Pris:990