FRUKTTRE

Type:Morell - 2 Sein
Namn:Teclovan colt
Salgsstørrelse:1 års 7,5l co
Pollinering:Merchant, Merton Glory
Modning/Brukstid:Sein
På lager:Utseld
Pris:0