STAUDER

Type:Storkenebb - rosestorkenebb (raud - 30cm)
Namn:Geranium macrorrhizum
Vekseform:30cm

Blomstringstid:Juni-juli
Blomsterfarge:Raud
Hardførheit:H7
Vekstforhold:Sol til skugge. Villig og hardfør.
Anna info:Botndekke
Pris:0