TRE

Type:Lønn - platanlønn 'Brillantissimum'
Namn:Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum'
Vekseform:4-6m. Seintveksande

Bladverk,Greiner:Bladverk skiftar frå rosa via gult til grønt
Salgsstørrelse:Stammehøgd125cm
Hardførheit:H4
Vekstforhold:Sol/halvskugge. Godt drenert jord
Pris:890