TRE

Type:Lønn - spisslønn 'Crimson Sentry'
Namn:Acer platanoides 'Crimson Sentry
Vekseform:6-8m. Opprett pramideform

Bladverk,Greiner:Raudt bladverk. Fine haustfargar
Salgsstørrelse:Stammehøgd 120cm
Hardførheit:H5
Vekstforhold:Nøysam. Best på sandholdig,godt drenert jord
Anna info:Vindtolerent
Pris:990