BÆRBUSKER

Type:Kiwi (hoplante)
Namn:Actinidia arguta 'Kens Red'
Salgsstørrelse:2R CO
Fruktstorleik:Raud frukt (25x25mm)
Fruktkvalitet:God smak
Pris:250