ROSER

Type:Stamrose
Namn:Visby
Salgsstørrelse:Stammehøgd 80cm
På lager:Nei