STAUDER

Type:Snøsløyfe (kvit - 15cm)
Namn:Iberis sempervirens 'Weisser Zwerg'
Vekseform:15cm

Bladverk,Greiner:Vintergrøn
Blomstringstid:Mai-juni
Blomsterfarge:Kvit
Hardførheit:H6-7
Vekstforhold:Sol. God drenering
Pris:110