STAUDER

Type:Storkenebb - rynkestorkenebb (kvit/fiolett - 20cm)
Namn:Geranium renardii
Vekseform:20cm

Blomstringstid:Juni-juli
Blomsterfarge:Kvite med fiolette strekar
Hardførheit:H6
Anna info:Dekorative blad
Pris:0