STAUDER

Type:Nellik - fjørnellik (kvit - 20cm)
Namn:Dianthus plumarius 'Atlungstad'
Vekseform:20-25cm

Bladverk,Greiner:Blådogga,grågrøne
Blomstringstid:Juni-juli
Blomsterfarge:Kvite,svakt fylte
Hardførheit:H7
Vekstforhold:Sol,veldrenert jord
Pris:0